Bowen Teknikken er først og fremst en god hjelp til selvhelbredelse. Denne teknikken er en manuell behandlingsform som gir kroppen mulighet til å restituere og helbrede seg selv. De myke bevegelsene på huden eller gjennom tynne klær setter igang kroppens egne helbredende ressurser. De forsiktige grepene stimulerer energiflyt og blodsirkulasjon, igangsetter avgiftning og bringer balanse i organer og vev.

Når kroppen oppnår et dypt avslappet nivå, blir den bedre i stand til å restituere seg selv og foreta de ørsmå finjusteringene som skal til for å oppløse spenninger og blokkeringer, slik at smerter minsker eller blir helt borte.

Fordi teknikken henvender seg til hele kroppen og ikke bare aktuelle symptomer, virker den inn på det fysiske, kjemiske, følelsesmessige og det mentale.

En bowenbehandling er smerte- og risikofri. Klienten ligger vanligvis på en seng eller en behagelig behandlingsbenk. En behandling varer ca en time. Ofte fører behandlingen til en følelse av generell avslapning som balanserer og «lader» kroppen. Nyere forskning har vist gunstige virkninger av dyp avslapning på vårt immunforsvar og hormonsystem. Samtidig kan Bowenteknikken være svært effektiv mot muskel og leddproblemer, samt rygg- og idrettsskader.
Det er mange teorier om hvordan Bowenteknikken egentlig fungerer. Ingen kan derimot forklare dens holistiske effekt og ofte fremragende resultater. Vår kropp er svært komplisert, og avhengig av balanse i alle aspekter. Mens vanlig medisin fremdeles har et symptomatisk syn på sykdom, har Bowenteknikken en holistisk tilnærming. Et Bowengrep kan påvirke hele organismen og gi maksimal effekt med minimal påvirkning. Bowenteknikken gir en lett respons som stimulerer kroppens egne ressurser til å helbrede seg selv. 

FORSIDE

BOWEN

HEALING

AROMATERAPI

D-TOX

ENERGIBALANSERING

KONTAKTSIDE

Bowengrep er i seg selv lette og presise bevegelser. Hyppige pauser under behandlingen gir kroppen mulighet til å reagere og dra nytte av grepene. Når du går til en Bowenterapeut første gangen, vil han/hun sette seg inn i din sykdomshistorie. Som ved enhver holistisk terapiform vil det forventes at du selv tar ansvar for din egen restitusjon. Du kan bli bedt om å utføre enkle øvelser eller om å gjøre små endringer i kosthold og livsstil.

Bowenteknikken er ikke nødvendigvis en langvarig behandlingsform. De fleste opplever at kun noen få behandlinger er nok for langvarige plager. En Bowenterapeut vil ikke gi anbefalinger på tvers av det din lege sier, men han/hun vil kunne forklare legen om behandlingsformen hvis ønskelig.

Du trenger ikke være syk for å ha nytte av Bowenteknikken. Den hjelper også til med å holde kroppen og dens funksjoner på et optimalt nivå, og kan derfor virke forebyggende.
Den er behagelig og avslappende for både kropp og sjel, og har god effekt, også når du «bare» er sliten og anspent.

Man kan vise til gode resultater mot en rekke plager, både «voksenplager» og plager som er vanlige hos barn. Vanligvis er det nok med 3-5 behandlinger.
Profesjonelle idrettsutøvere verden over har oppnådd gode resultater med Bowenteknikken. Tester har vist at de har fått jevnt over høyere prestasjoner og raskere restitusjon etter skader.

Dette er noen av plagene hvor bowenteknikken har vist seg å være til hjelp:

● stress og belastningslidelser
● nakke, rygg og skulderplager
● arm, albue og håndleddsplager
● kne og ankelproblemer
● menstruasjonsforstyrreler
● graviditetsubehag
● muskel og leddsmerter
● hodepine / svimmelhet
● idrettsskader
● fordøyelsesbesvær
● luftveisplager
● utbrenthet / depresjon
● kjeveproblemer
● urinveisplager

Hva med barna våre?

Vi har dessverre en del lidelser som er typiske «barneplager». Det er ikke hyggelig når barna har det vondt. Hvor godt er det ikke da å kunne tilby barna en behandling som hverken påfører dem smerter eller noen form for risiko?
Det finnes mange eksempler på plager hos barn, hvor Bowen Teknikken har hatt positiv effekt, bl.a.:

● knipsmerter pga luft i magen
● hudproblemer
● voksesmerter
● øre, nese, halsproblemer
● sengevæting
● idrettsskader
● konsentrasjonsproblemer
● negative konsekvenser av antibiotikakurer
● søvnproblemer
● sprutgulping
Alle barn kan behandles, fra de er nyfødte.

www.bowennorge.no