Healing:

Healing er en helhetlig behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden førhistorisk tid. Healing har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Ordet healing kommer fra healan (anglosaksisk), og betyr å kurere, å gjenopprette helhet. En healer er en person som har en naturlig evne til å formidle en energi eller vitalkraft som kan fremme et levende vesens indre balanse og helbredelsesprosess. Dette foregår som regel ved en form for håndspåleggelse eller ved å arbeide via energifelter i eller nær den fysiske kroppen. Healing kan også formidles ved tanke eller bønn.

Vi er mer enn en fysisk kropp.

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knytttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, hvor vi blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen. Når energien vår sirkulerer fritt, fungerer kroppen optimalt, vi føler oss sterke, vitale og sunne. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert framtre. Vi antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster.

FORSIDE

BOWEN

HEALING

AROMATERAPI

D-TOX

ENERGIBALANSERING

KONTAKTSIDE

Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen. Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene, og lede energi til disse områdene for å åpne energistrømmen igjen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Healing kan ikke bare virke legende ved kroppslige tilstander, men på hele vår bevissthet. Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte, er noe nå blitt leget. Vi er da kommet et steg nærmere oss selv, og som en følge av dette har vi også nådd en større grad av fysisk helse og velvære.

Healing er en helhetlig behandlingsmetode. Det innebærer at vi ikke behandler atskilte sykdommer. Vi behandler hele mennesket, og healing kan virke både kroppslig, psykisk og åndelig. Healing er en naturlig evne, på linje med andre naturlige evner og talenter. Noen healere har i tillegg en velutviklet følsomhet og intuisjon, og vil kanskje kunne gi deg nyttige råd og tanker vedrørende din situasjon.

Hvem kan ha nytte av healing?

Du trenger ikke være syk for å ha nytte av healing. Healing kan hjelpe deg til avspenning, mer energi, et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med dine følelser. Mange mennesker tar også kontakt med healere for å få støtte i deres personlige utviklingsprosess. På sikt kan dette kanskje også bidra til å forebygge helseproblemer.